fbpx

Όροι παρακολούθησης της σχολής «ΟΡΑΜΑ»

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής Φωτογραφικών Σπουδών «ΟΡΑΜΑ» θα πρέπει να συμφωνούν και να αποδέχονται τους κάτωθι όρους:

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση όλων των Προγραμμάτων της Σχολής θα καταβάλλονται όπως αναγράφεται στην περιγραφή του εκάστοτε σεμιναρίου και πριν τη λήξη των εγγραφών. Εάν δεν καταβληθούν εγκαίρως τα δίδακτρα δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Σε περίπτωση που o σπουδαστής καταβάλλει μέρος ή όλα τα δίδακτρα αλλά ο ίδιος από δική του υπαιτιότητα η μη, δεν παρακολουθεί τα μαθήματα είτε όλα είτε μερικά από αυτά, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των διδάκτρων που ήδη κατέβαλλε.

Σε περίπτωση εγγραφής σε Πρόγραμμα της Σχολής, μάθημα, workshop ή online course μετά την λήξη οποιασδήποτε έκπτωσης π.χ. Early Entry και ακύρωσης της συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν από την κανονική λήξη των εγγραφών, η Σχολή θα μπορεί να επιστρέφει το 50% των διδάκτρων. Για ακύρωση μετά από αυτό το διάστημα δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής.

Για εγγραφές που έγιναν με την χρήση εκπτώσεων π.χ. Early Entry, δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής.

Για τα μαθήματα της κατηγορίας «Travel Programs» η πολιτική επιστροφής χρημάτων αναγράφεται στην περιγραφή του εκάστοτε προγράμματος.

Εάν για οποιαδήποτε αιτία, ακυρωθεί κάποιο μάθημα, workshop ή online course δεν θα επιστρέφονται τα δίδακτρα, εφόσον οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που σπουδαστής των Ετήσιων Προγραμμάτων επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του σε αυτό, υποχρεούται να υπογράψει φόρμα «Διακοπής Φοίτησης» στη Γραμματεία της Σχολής. Για να γίνει δεκτή η διακοπή φοίτησης και η απαλλαγή του από υποχρεώσεις καταβολής διδάκτρων, θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμότητες, συμπεριλαμβανομένου του ½ των διδάκτρων του τρέχοντος μήνα εφόσον η διακοπή γίνεται πριν τις 15 του μηνός, ή του συνολικού μηνιαίου ποσού εάν η διακοπή γίνει από τις 15 του μήνα και μετά. Παράλληλα, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης που έχει καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό του προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει επιστροφή των χρημάτων.

4. AΝΑΒΟΛΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει ή αναβάλλει κάποιο μάθημα, workshop ή online course για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του. Εάν συμβεί αυτό ορίζεται νέος χρόνος διεξαγωγής του, όποτε κριθεί αυτό δυνατό από τη σχολή.

5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εάν ακυρωθεί από υπαιτιότητα της σχολής ή του καθηγητού της, κάποιο μάθημα, θα ανακοινώνεται εγκαίρως η νέα ημερομηνία παρακολούθησής του.

Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής δεν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα, workshop ή online course δεν θα μπορεί να το αναπληρώσει.

6. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ισχύουν οι εκάστοτε εκπτώσεις που αναγράφονται στο site. Οι εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.

7. TRAVEL PROGRAMS

Όλα τα ταξίδια πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ευθύνη των συμμετεχόντων. H Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα, ασθένειες, τραυματισμό, δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις ή θάνατο, σε οποιοδήποτε από τα ταξίδια. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για την κλοπή, φθορά ή καταστροφή μέρους ή ολόκληρου του φωτογραφικού τους εξοπλισμού, αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων. Οι συμμετέχοντες εκτιμούν και αποδέχονται τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν σε ένα οδοιπορικό και συμμετέχουν στο ταξίδι και στις δραστηριότητες που περιέχει με την δική τους βούληση, ευθύνη, πρωτοβουλία, απόφαση, σε γνώση και αποδοχή όλων των ενδεχόμενων κινδύνων.

Οι συμμετέχοντες στα ταξίδια δεν καλύπτονται με ταξιδιωτική ασφάλεια. Θα πρέπει ο καθένας κατά βούληση να φροντίσει για την ατομική ασφάλισή του, εφ’ όσον το επιθυμεί.

Οι μετακινήσεις προς και από τον τόπο διεξαγωγής του μαθήματος, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Η Σχολή σε συνεννόηση μαζί τους θα προτείνει το καταλληλότερο μέσο, όμως μπορούν να μετακινηθούν με όποιο τρόπο επιλέξουν, αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ, αρκεί να είναι έγκαιρα στην προκαθορισμένη μέρα και ώρα έναρξης του μαθήματος. Σε περίπτωση που η σχολή έχει φροντίσει για την μετακίνηση της ομάδας, τότε οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να μετακινηθούν το μέσο που έχει οριστεί.

Ανάλογα το ταξίδι, δύναται να έχει εξασφαλιστεί η διαμονή η οποία θα συμπεριλαμβάνετε στο κόστος. Σε περίπτωση που η σχολή δεν έχει φροντίσει για την διαμονή,  επιβαρύνονται οικονομικά οι συμμετέχοντες. Η Σχολή μπορεί να προτείνει κατάλυμα για να είναι όλη η ομάδα μαζί και στο οποίο θα διεξάγονται τα θεωρητικά μαθήματα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να μείνουν σε κατάλυμα της επιλογής τους.

Η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά, η απόλυτη συμμόρφωση όλων προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του εισηγητή, είναι απαραίτητη. Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν στα ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις δραστηριότητες του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στον εισηγητή να αγνοήσει τον αδιάφορο συμμετέχοντα και στην Σχολή να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων διαβατηρίων κ.α.

Τα έξοδα στο ταξίδι επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Η Σχολή μέσω του εισηγητή του μαθήματος, μπορεί να προβεί σε αλλαγές του προγράμματος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και οι συμμετέχοντες οφείλουν να τις δεχτούν.

8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Οι μαθητές ή οι συμμετέχοντες σε μάθημα, workshop και online course, όταν το θέμα που τους δίνεται είναι ελεύθερο και δεν γίνεται η δημιουργική προεργασία και το set up από την Σχολή, θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις φωτογραφίες τους και για εμπορικούς σκοπούς, αφού παραδώσουν το υλικό τους στη σχολή. Οι σπουδαστές που το υλικό που αποτύπωσαν έγινε στα πλαίσια μαθήματος, όπου οι θεματικές ενότητες έχουν οριστεί και επεξεργαστεί εκ των προτέρων από την σχολή, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των φωτογραφιών αυτών για διαφημιστικούς – εμπορικούς σκοπούς, αφού το αντικείμενο που θα δίνεται για αποτύπωση και όλη η προεργασία που γίνεται από τους καθηγητές της Σχολής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σχολής. Στη Σχολή ανήκει το δημιουργικό κομμάτι των θεμάτων που θα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες. Για το λόγο αυτό έως την ολοκλήρωση των μαθημάτων, workshop, online courses, κάθε συμμετέχων θα παραδίδει υποχρεωτικά το αρχείο σε RAW, των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στη διάρκεια της διεξαγωγής των μαθημάτων και στις θεματικές ενότητες που ορίστηκαν από τη Σχολή. Σε αντίθετη περίπτωση η Σχολή θα μπορεί να λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα εναντίον του συμμετέχων που δεν θα συμμορφώνεται με τον παρόντα όρο. Όλοι πάντως οι μαθητές διατηρούν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις φωτογραφίες στο «pοrtfolio» τους.

Η Σχολή θα διατηρεί στο αρχείο της, το υλικό του κάθε μαθητή, μέρους του οποίου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστική και μόνο προβολή της σχολής και των μαθημάτων, workshop, online courses, εκθέσεων που θα πραγματοποιούνται, καθώς και στο internet όπου και θα αναγράφεται το όνομα του κάθε δημιουργού. Η χρήση των φωτογραφιών θα γίνεται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό, ενώ η Σχολή δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά αυτές και να αποκομίσει περιουσιακό όφελος για λογαριασμό της, από την χρήση και δημοσίευση των φωτογραφιών.