Η πολιτική του Οράματος απέναντι στον Covid-19

Τα ολιγομελή τμήματα, ο συστηματικός και επαρκής αερισμός και η πλήρης απολύμανση της σχολής σε συνδυασμό με την τήρηση των επίσημων οδηγιών λειτουργίας του χώρου, καθώς και με την απαραίτητη διαμόρφωση της αίθουσας (αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων), καθιστούν τη σχολή μας κατάλληλη για τη συνέχιση των μαθημάτων υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Για την είσοδο των μαθητών στην σχολή θα πρέπει να επιδυκνείεται πιστοποιητικό εμβολισμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για για κορωνοϊό (PCR), που έχει διενεργηθεί εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (Rapid Test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πρίν από την είσοδο σας (σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες στο επίσημο ΦΕΚ). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ παράλληλα κάνοντας χρήση αντισηπτικών που παρέχονται από τη σχολή και πλένοντας τακτικά τα χέρια μας, τα μαθήματα μπορούν να συνεχιστούν υπεύθυνα.

Παρακολουθώντας πιστά και με σοβαρότητα τις εξελίξεις και τηρώντας όλα τα προληπτικά μέτρα και τις οδηγίες της πολιτείας και του ΠΟΥ, είμαστε προετοιμασμένοι για να προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε νέα συνθήκη που θα προκύψει και πιθανόν να απαιτήσει αλλαγές στην τήρηση νέων μέτρων στη διδασκαλία.